Τι έγινε στο σεμινάριο «Δώρο Ζωής», στις 18 & 19 Μαΐου 2013