Ένα τόσο όμορφο αλλά και άπειρα χρήσιμο κληροδότημα