«Δεν θέλω πια να είμαι ψεύτικος. Θα ήθελα να ήμουν αληθινός!»