«Διώξε το φόβο σου, τώρα!», στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2013