«Διώξε το φόβο σου, Τώρα!» στις 15 & 16 Δεκεμβρίου 2012