«Δώρο Ζωής» από τον Αντώνη για τους Κύπριους αδελφούς