Εργαστήριο: «Μπορώ να έχω μια τέλεια σχέση;», Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014