Εργαστήριο: «Τα εμπόδια και η λύση» στις 3 Νοεμβρίου 2014