«Η τέχνη να επικοινωνείς & να επηρεάζεις», στις 22 & 23 Απριλίου 2017