«Η τέχνη να επικοινωνείς & να επηρεάζεις», στις 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016