Κάθε τέτοια εποχή φύση και καρδιά παίζουν το ίδιο παιχνίδι