Κι αν δεν είναι ο κόσμος αυτός που χρειάζεται να αλλάξει;