Κι όμως η πραγματικότητα είναι μία. Για μένα, για σένα, για όλους.