Μαθαίνουμε στο σεμινάριο, …εφαρμόζουμε στην πράξη!