«Μείωσε το άγχος, Απόλαυσε τη ζωή – Η δύναμη της επίγνωσης», 9 Νοεμβρίου 2015