Νέο Σεμινάριο: Πρακτικοί Τρόποι να Δημιουργείς Επιτυχίες στην Καθημερινότητα