Πρακτικοί τρόποι να αγαπήσεις τον εαυτό σου, στην Κύπρο