Ειδικά σεμινάρια

Ειδικά σεμινάρια

Το σεμινάριο «ΑΛΜΑ« αφορά στο τελευταίο εκείνο «άλμα πίστης» που χρειάζεται να κάνεις, για να βιώσεις τη μεγάλη διαφορά στη ζωή σου.

Το σεμινάριο «ΠΛΟΥΤΟΣ« αφορά στο πώς να κατακτήσεις τον «Πλούτο» σε όλους τους τομείς της ζωής σου.