Σεμινάριο: «Έτσι πετυχαίνεις!» στις 8 Μαρτίου 2015