Σεμινάριο: «Ανατροπή 180 μοιρών», στις 4 & 5 Απριλίου 2015