Σεμινάριο «Δημιούργησε», στις 14 & 15 Ιουνίου 2014