Σεμινάριο: «Διώξε το φόβο σου, τώρα!» στις 24 & 25 Οκτωβρίου 2015