Σεμινάριο: «Διώξε το φόβο σου, τώρα!» στις 17 & 18 Δεκεμβρίου 2016