Σεμινάριο: «Διώξε το φόβο σου, τώρα!» στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2014