Σεμινάριο «Η Δυναμική της Επιτυχίας», στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2013