Σεμινάριο: «Η Δυναμική της Επιτυχίας» στις 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2015