Σεμινάριο «Η Δυναμική της Επιτυχίας», στις 5-6-7 Απριλίου 2013