Σεμινάριο: «Η Δυναμική του Χρήματος» στις 23 & 24 Απριλίου 2016