Σεμινάριο: «Πώς γίνεται πιο εύκολη η ζωή μου;», στις 25 Σεπτεμβρίου 2016