Σεμινάριο «Σχέσεις», στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2017