Σεμινάριο «Όχι πια καλό παιδί», στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2015