Τι έγινε στο σεμινάριο «Η Δυναμική της Επιτυχίας», στις 5, 6 & 7 Απριλίου 2013