Τι έγινε στο σεμινάριο «Όχι πια καλό παιδί», στις 2 & 3 Φεβρουαρίου 2013