Τι έγινε στο σεμινάριο «Η Δυναμική της Επιτυχίας», στις 11, 12 & 13 Οκτωβρίου 2013