Τι έγινε στο σεμινάριο «Δώρο Ζωής», στις 1 & 2 Ιουνίου 2013