Τι έγινε στο σεμινάριο «Η Δυναμική της Επιτυχίας», στις 10, 11 & 12 Οκτωβρίου 2013