Τι έγινε στο Σεμινάριο “H Δυναμική του Χρήματος”, στις 23 & 24 Απριλίου 2016