Τι έγινε στο σεμινάριο «Η Λύση», στις 9 Μαρτίου 2014