Τι έγινε στο σεμινάριο «Σχέσεις», στις 16 & 17 Νοεμβρίου 2013