Τι έγινε στο σεμινάριο «Σχέσεις», στις 17 & 18 Νοεμβρίου 2012