Τι έγινε στο σεμινάριο «Όχι πια καλό παιδί», στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2014