Τι έγινε στο τρίωρο εργαστήριο “Είμαι ικανός να τα καταφέρω;”, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014