Τι έγινε στο τρίωρο εργαστήριο “Τα εμπόδια και η λύση”, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014