Χριστουγεννιάτικη Ακαδημία, στις 23 Δεκεμβρίου 2015