Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο «Η τέχνη να επικοινωνείς και να επηρεάζεις»