Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο «Κάνε τη γνώση πράξη»