Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο: «Πώς να αλλάξεις τους άλλους»