Αίτηση συμμετοχής στο σεμιναριο «Όχι πια καλό παιδί»