«Όρισε ΕΣΥ το παιχνίδι», στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2014