«Όχι πια καλό παιδί», στις 25 & 26 Ιανουαρίου 2014